Fysio- en Manuele Therapie Zijtaart- Praktische informatie
13609
page,page-id-13609,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_leftright,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Praktische informatie

Praktische informatie

Wat kost fysiotherapie en ben ik ervoor verzekerd?

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan hangt uw jaarlijkse maximale vergoeding af van uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt geen wettelijke bijdrage of eigen risico!

Bij kinderen onder de 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Extra behandelingen worden daarna vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders.

Fysiotherapie wordt bij een aantal chronische aandoeningen vergoed vanuit de basisverzekering.  Deze aandoeningen staan op de chronische lijst die door de overheid is opgesteld. Als u twijfelt of de behandeling chronisch is, vraag hiernaar tijdens de intake. Als uw klacht op deze lijst staat, dan krijgt u na de 20e behandeling de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de eerste 20 behandelingen heeft u een aanvullende verzekering nodig om deze vergoed te krijgen.

 

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, gelden de volgende tarieven:

Screening: € 13,00

Intake en onderzoek na screening: € 30,00

Intake en onderzoek na verwijzing: € 43,00

Zitting fysiotherapie: € 30,00

Zitting manuele therapie: € 45,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek: € 52,50

Niet nagekomen afspraak: € 20,00

 

Privacy

Er wordt alles gedaan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio- en Manuele Therapie Zijtaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

– Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  De doeleinden zijn daarbij : het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD) , het verzorgen van de financiële administratie, het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken, het verwerken van declaraties of banktransacties. In verband met deze doeleinden zullen wij de onderstaande algemene persoonsgegevens aan u vragen. (Naam, Geboortedatum, Adres, Huisarts, Telefoonnummer, E-mail). Daarnaast hebben we ook enkele  bijzondere persoonsgegevens (BSN en identificatie middels of paspoort, of rijbewijs  of ID kaart).

– De verwerking van uw persoonsgegevens  wordt beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen zgn. verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

– Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Wij hanteren een Gebruikersnaam en Wachtwoordbeleid op al onze systemen. Alle personen die namens Fysio- en Manuele Therapie Zijtaart van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan . Er worden back ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– U recht heeft op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben . Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 15 jaar (bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Heeft u vragen over bovenstaande, neem contact op via info@fysiotherapiezijtaart.nl.